Premis FLL

Els Premis FIRST LEGO League reconeixen aquells equips que demostren èxits extraordinaris a les àrees clau del programa: Valors FIRST LEGO League, Projecte Científic i Disseny del Robot. L’objectiu de FIRST LEGO League és felicitar a tots els equips i reconèixer el seu treball. La veritable recompensa és el que els participants descobreixen i aprenen, tant d’ells mateixos com de l’experiència FIRST LEGO League.

Els premis s’organitzen en categories d’acord amb els diferents àmbits
d’ aprenentatge. La relació de premis depèn del nombre d’equips que participen, per això és recomanable fer la consulta amb l’organitzador de cada torneig classificatori.

Els criteris de valoració i entrega de premis són establerts a nivell internacional pel programa FIRST LEGO League.

LLISTAT DE PREMIS

PREMIS GUANYADOR

1r Premi Fundació Scientia al Guanyador – És el major reconeixement atorgat a un equip FIRST LEGO League, destacant per ser un model en la integració dels Valors FIRST LEGO League, i haver aconseguit l’excel·lència i la innovació tant en el Disseny del Robot com en el Projecte Científic.

2n Premi al Guanyador – Els tornejos d’entre 20 i 31 equips també atorguen aquest premi.

3r Premi al Guanyador – Els tornejos de 32 equips o més també atorguen aquest premi.

Els Premis al Guanyador donen accés a la Gran Final FIRST LEGO League Espanya.

PREMIS VALORS FIRST LEGO League

Premi als Valors FIRST LEGO League – Reconeixement a l’equip que ha de ser un model a seguir pel seu profund respecte i defensa dels Valors FIRST LEGO League

En Tornejos Classificatoris amb més de 22 equips participants s’atorguen els següents premis

  • Premi a la Inspiració – Reconeixement a l’equip que ha gaudit de forma completa de l’experiència FIRST LEGO League i ha demostrat un entusiasme i esperit extraordinaris.
  • Premi al Treball en Equip – Reconeixement a l’equip que demostra que ha estat capaç d’aconseguir molt més junts del que haguessin pogut aconseguir per separat, mitjançant objectius comuns, una bona comunicació, una efectiva resolució de conflictes i una excel·lent gestió del temps.
  • Premi a la Cortesia Professional ™ – Reconeixement a l’equip els membres del qual mostrin respecte absolut tant entre ells mateixos com cap a la resta d’equips en tot moment. Han demostrat que la competició amistosa i la victòria conjunta són possibles, dintre i fora del terreny de joc.

PREMIS PROJECTE CIENTÍFIC

Premi al Projecte Científic – Reconeixement a l’equip que demostra que ha marcat la diferència amb el seu Projecte Científic, aportant idees i solucions aplicables al món real.

En Tornejos Classificatoris amb més de 22 equips participants s’atorguen els següents premis

  • Premi a la Investigació – Reconeixement a l’equip que ha utilitzat recursos variats per a tractar de comprendre a fons i solucionar el problema identificat.
  • Premi a la Solució Innovadora – Reconeixement a l’equip la solució del qual és excepcionalment creativa i ben pensada, amb un bon potencial per resoldre el problema investigat.
  • Premi a la Presentació – Reconeixement a l’equip que ha sabut comunicar el problema que han identificat de forma efectiva, tant als jutges com a les altres persones interessades.

PREMIS JOC DEL ROBOT

Premi al Disseny del Robot – Reconeixement a l’equip que ha sorprès pel seu treball innovador i creatiu de forma global en el Disseny Mecànic, Programació i l’Estratègia i Innovació del Robot.

En Tornejos Classificatoris amb més de 22 equips participants s’atorguen els següents premis

  • Premi al Disseny Mecànic – Reconeixement a l’equip que ha dissenyat i desenvolupat un robot mecànicament sòlid i de llarga duració, eficient i altament capaç de realitzar les missions del Repte.
  • Premi a la Programació – Reconeixement a l’equip que ha utilitzat notables principis de programació, incloent un codi clar, concís i reutilitzable que permeti al seu robot enfrontar-se a la missions del Repte de manera autònoma i consistent.
  • Premi a l’Estratègia i la Innovació – Reconeixement a l’equip que ha utilitzat sòlids principis d’enginyeria i una bona estratègia per a dissenyar i construir un robot altament capacitat i innovador.

Premi al Comportament del Robot – Reconeixement a l’equip que ha aconseguit al llarg del Torneig més punts a la competició de Robots.

ALTRES PREMIS

Premi FPdGi a l’Emprenedoria – Reconeixement a l’equip que ha demostrat una gran iniciativa i confiança al llarg de tot el Torneig, ha sabut afrontar amb maduresa els problemes plantejats i ha trobat solucions efectives a les adversitats sorgides en la preparació i el desenvolupament de FIRST LEGO League. Aquest premi s’atorga de forma subjectiva per part dels jutges.

Premi LEGO Education Robotix a les Joves Promeses (opcional) – Reconeixement a l’equip que demostra potencial per a superar grans reptes en el futur. Aquest premi s’atorga de forma subjectiva per part dels jutges.

Premi a l’Entrenador (opcional) – Reconeixement a l’entrenador que la seva paciència, orientació i devoció han sigut clarament identificades per part dels jutges, Aquest premi s’atorga de manera subjectiva per part dels jutges.