Taula de premis

si Premi

si Premi amb accés a la Gran Final FLL Espanya

  • En vermell (3 primeres files) els PREMIS GUANYADORS
  • En blau (de la 4a a la 8a fila) els PREMIS DISENY DEL ROBOT
  • En groc (de la 9a a la 12a fila) els PREMIS PROJECTE CIENTÍFIC
  • En grana (de la 13a a la 16a fila) els PREMIS VALORS FLL
  • En verd (de la 17a a la 19a fila) els ALTRES PREMIS
  PREMIS GUANYADORS PREMIS DISENY DEL ROBOT PREMIS PROJECTE CIENTÍFIC PREMIS VALORS FLL ALTRES
Nº d’equips per torneig
1r Premi GMV al Guanyador
2o Premi al Guanyador
3r Premi al Guanyador
Premi al Disseny del Robot
Premi al Disseny Mecànic
Premi a la Programació
Premi a l'estratègia i Innovació
Premi al comportament del Robot
Premi al Projecto Científic
Premi a la Investigació
Premi a la Solució Innovadora
Premi a la Presentació
Premi als Valors FLL
Premi a la Inspiració
Premi al Treball en Equipo
Premi a la Cortesia Professional
Premi a l'Emprendiment
Premi a les joves Promeses (Opcional)
Premi a l'Entrenador (Opcional)
Total premis + premis opcionals
< de 12 si si si si si si si si 6+2
12 o 13 si si si si si si si si 6+2
14 o 15 si si si si si si si si 6+2
16 o 17 si si si si si si si si 6+2
18 o 19 si si si si si si si si 6+2
20 o 21 si si si si si si si si si 7+2
22 o 23 si si si si si si si si si si si si si si si 13+2
24 o 25 si si si si si si si si si si si si si si si 13+2
26 o 27 si si si si si si si si si si si si si si si 13+2
28 o 29 si si si si si si si si si si si si si si si 13+2
30 o 31 si si si si si si si si si si si si si si si 13+2
32 o 33 si si si si si si si si si si si si si si si si 14+2
34 o 35 si si si si si si si si si si si si si si si si 14+2
36 o 37 si si si si si si si si si si si si si si si si 14+2
> de 37 si si si si si si si si si si si si si si si si 14+2

si Premi

si Premi amb accés a la Gran Final FLL Espanya